Propostes per una Catalunya innovadora, sostenible i justa.

Debats de futur per canviar el presentPUBLICACIÓ ARREL DEL SEMINARI DE REFLEXIÓ ESTRATÈGICA SOBRE EL ROL DE CATALUNYA EN EL NOU CONTEXT EUROPEU 2023. 
Etiquetes

Europa