Fundació Catalunya Europa

Manifest Fundacional

Barcelona, 2 de gener de 2008

La personalitat nacional de Catalunya està dotada d’una innegable vocació europea. Catalunya forma part de la història d’Europa. Catalunya és i vol continuar sent, una regió potent d’Europa i un dels seus motors. Catalunya pot aportar al patrimoni comú europeu la seva prosperitat econòmica, la seva capacitat d’innovació, la seva cohesió social i la seva identitat cultural i lingüística. I a la vegada, Catalunya vol aprendre i intercanviar idees, models, propostes i projectes amb la resta de regions i nacionalitats europees.

Als ulls de la resta del món, Europa ha esdevingut un referent de qualitat per la seva convivència pacífica, malgrat haver patit dues guerres devastadores, pel seu sistema polític democràtic, per la seva prosperitat econòmica i pel seu model social i multicultural. A Europa li manca acabar de crear un sistema institucional i un entramat empresarial i social a l’alçada de les seves capacitats i ambicions.

Europa, però, no és un ens abstracte en el qual ens haguem d’emmirallar. Europa és una realitat viva concreta, forjada per milers i milers d’iniciatives privades, públiques i socials que concorren al seu progrés. Catalunya forma part d’aquesta realitat i alhora contribueix a forjar-la. I això comporta certes exigències: assolir els estàndards de qualitat democràtica, de qualitat de vida i d’excel·lència en el treball i en la creació de riquesa que són característics d’Europa.

La Fundació Catalunya Europa neix amb el propòsit d’invertir en la recerca dels coneixements i de les bones pràctiques que configuren aquest ideal europeu d’excel·lència democràtica, cívica, econòmica i social. Amb la certesa que Catalunya pot aportar molt, però aprendre encara més. L’activitat de la Fundació es guiarà per la convicció que la lliure circulació d’idees, de projectes i d’experiències és necessària per estimular la creativitat i l’emulació.

Pasqual Maragall


Pasqual Maragall i Mira

Pasqual Maragall i Mira

Pasqual Maragall i Mira

127è President de la Generalitat de Catalunya
President de la Fundació Catalunya Europa