Transparència

A la Fundació Catalunya Europa estem compromesos amb la transparència. Per això volem que tinguis a la teva disposició tots els documents que regeixen la nostra activitat, la nostra forma de ser i de comportar-nos. En aquest apartat, publiquem els Estatuts de la Fundació, les Memòries Anuals i els comptes i balanços.

Als apartats “Organigrama”, “Missió i Objectius” i “Manifest Fundacional” trobaràs més informació sobre nosaltres.

© 2024 Fundació Catalunya Europa. CIF: G64693914. Reg. de Fundacions Núm. 2395